Chi tiết 'nhỏ nhưng có võ' sẽ cứu mạng bạn trên máy bay

Chi tiết 'nhỏ nhưng có võ' sẽ cứu mạng bạn trên máy bay

Cẩm nang - Kiến thức 04/12/2021, 06:30

Một số chi tiết nhỏ và khó thấy trên máy bay nhưng lại có thể cứu mạng hành khách và cả phi hành đoàn, bạn đã biết chưa?