Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác : Tóc tím và có siêu năng lực

Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác : Tóc tím và có siêu năng lực

Giải trí 07/01/2022, 09:56

Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác là một trong hai phim duy nhất trên thế giới có đề tài gia đình trẻ con được liên hoan phim Sundance lựa chọn.