Hành trình cảm xúc của Đen Vâu trong 'Mang Tiền Về Cho Mẹ'

Hành trình cảm xúc của Đen Vâu trong 'Mang Tiền Về Cho Mẹ'

Thiên nhiên 30/12/2021, 19:18

Hội An, Đà Nẵng, Quảng Nam là ba địa điểm được rapper Đen Vâu đưa vào video ca nhạc mới nhất của anh - Mang Tiền Về Cho Mẹ.

Đen: “Mang Tiền Về Cho Mẹ là một Đen có vẻ già hơn nhiều so với trước đây”

Đen: “Mang Tiền Về Cho Mẹ là một Đen có vẻ già hơn nhiều so với trước đây”

Giải trí 29/12/2021, 08:50

“Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ”.