Tập huấn marketing du lịch sinh thái cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Tập huấn marketing du lịch sinh thái cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Du lịch trong nước 20/07/2022, 16:03

Thông qua khóa tập marketing du lịch sinh thái, khoảng 30 học viên là người dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự quảng bá cho các dịch vụ du lịch sinh thái của mình.