Sự thật 'ớn lạnh' về giỏ đựng đồ trên ghế máy bay

Sự thật 'ớn lạnh' về giỏ đựng đồ trên ghế máy bay

Tư vấn 10/01/2022, 06:30

Đằng sau mỗi chiếc ghế trên máy bay thường có một chỗ để chứa tạp chí trên máy bay, thực đơn... tạm gọi là giỏ đựng đồ. Vì sao không nên dùng giỏ này?