Quên bánh trôi đi, FA hôm nay phải ăn ngay mì tương đen vì lý do đặc biệt này đấy

Quên bánh trôi đi, FA hôm nay phải ăn ngay mì tương đen vì lý do đặc biệt này đấy

Đời sống 14/04/2021, 10:35

Hôm nay không chỉ là Tết Hàn thực mà còn là ngày Valentine Đen - ngày kỷ niệm của người độc thân đó!