Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế

Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế

Tin tức 11/10/2021, 16:53

Đó là khẳng định của Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh trước những thông tin về thời điểm Việt Nam dự kiến mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế.