Mô hình làm việc kết hợp – Xu hướng của tương lai

Mô hình làm việc kết hợp – Xu hướng của tương lai

Bất động sản 10/01/2022, 16:10

Mô hình làm việc kết hợp- Hybrid working, xu hướng được dự báo sẽ ngày một phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là sau giai đoạn nền kinh tế ảnh hưởng dịch Covid-19.