'Mùa bỏ rơi thú nuôi' ở Israel càng tệ hơn hậu Covid-19

'Mùa bỏ rơi thú nuôi' ở Israel càng tệ hơn hậu Covid-19

Xã hội 13/07/2021, 15:19

Một nghịch lý ở Israel là: 'Mùa bỏ rơi thú nuôi' không đến trong giai đoạn đại dịch mà đi vào cao điểm khi chủ nhân chúng có thể ra ngoài trang trải trở lại.