Topic : Muji phá sản

Thấm đòn Covid, MUJI Nhật Bản nộp đơn xin phá sản tại Mỹ

Thấm đòn Covid, MUJI Nhật Bản nộp đơn xin phá sản tại Mỹ

Câu chuyện kinh doanh 11/07/2020, 09:23

Trong quý II, MUJI tại Mỹ đã lỗ gần 64 triệu USD với hơn 200 chủ nợ khác nhau.