Mỹ cân nhắc không cho công dân về nước nếu có dấu hiệu nhiễm Covid-19

Mỹ cân nhắc không cho công dân về nước nếu có dấu hiệu nhiễm Covid-19

Du lịch Quốc tế 11/08/2020, 11:56

Mỹ cân nhắc cấm nhập cảnh với công dân Mỹ hoặc thường trú nhân nếu họ có dấu hiệu nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần người mắc Covid-19.