Đại dương thứ 5 được tìm thấy như thế nào?

Đại dương thứ 5 được tìm thấy như thế nào?

Xã hội 10/06/2021, 13:31

Được biết, giới khoa học vốn đã công nhận đại dương này từ lâu. Tuy nhiên, Nam Đại Dương chưa bao giờ được chính thức công nhận vì không có thỏa thuận quốc tế.