Ngày đẹp khai bút năm Tân Sửu để gặp nhiều may mắn, thành công

Ngày đẹp khai bút năm Tân Sửu để gặp nhiều may mắn, thành công

Đời sống 13/02/2021, 10:37

Mỗi dịp năm mới các sĩ tử đều rất quan tâm đến việc lựa chọn ngày đẹp để khai bút mong cho năm mới được đỗ đạt thành công. Vậy trong năm Tân Sửu này, ngày nào là ngày đẹp để khai bút?