Theo chuyên gia, nên ăn gì trước và sau khi tiêm vaccine Covid-19?

Theo chuyên gia, nên ăn gì trước và sau khi tiêm vaccine Covid-19?

Tư vấn 22/07/2021, 15:25

Bài viết sau từ các chuyên gia và lời tư vấn từ trung tâm CDC sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi "nên ăn gì trước và sau khi tiêm vaccine Covid-19?"