Quảng Ninh: Khởi động lại ngành 'công nghiệp không khói'

Quảng Ninh: Khởi động lại ngành 'công nghiệp không khói'

Tin tức 03/04/2021, 09:42

Ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh Quảng Ninh đang được khởi động trở lại với hy vọng phục hồi và phát triển trong thời gian tới.