Những tranh cãi về nguồn gốc 'Ngày Của Mẹ'

Những tranh cãi về nguồn gốc 'Ngày Của Mẹ'

Văn hóa 07/05/2021, 21:30

Ngày 9/5/2021 (Chủ Nhật) là Ngày Của Mẹ - một dịp lễ quen của tháng 5. Tuy vậy, ít ai biết đã có rất nhiều tranh cãi về nguồn gốc của ngày này.