Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam 2022 tổ chức tại Hạ Long

Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam 2022 tổ chức tại Hạ Long

Bất động sản 25/05/2022, 09:10

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam họp báo công bố Chương trình Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam 2022.