Ngày tỏ tình 20/5 ở Trung Quốc từ đâu mà có?

Ngày tỏ tình 20/5 ở Trung Quốc từ đâu mà có?

Văn hóa 20/05/2022, 12:42

Ngày tỏ tình ở Trung Quốc là ngày 20/5, nhưng vì sao họ lại chọn ngày này - bạn đã biết chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.