Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh

Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh

Xã hội 16/12/2021, 07:07

Di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.