900 túi an sinh khích lệ bệnh nhân ung thư và người lao động TP HCM vượt dịch

900 túi an sinh khích lệ bệnh nhân ung thư và người lao động TP HCM vượt dịch

Xã hội 22/09/2021, 16:10

Một nhóm kiều bào tại Úc, Tỉnh Đoàn Bình Phước, nhóm Bụi Kết Nối, các tổ chức và nhà hảo tâm đã chuẩn bị gần 900 túi an sinh gửi đến “tâm dịch” TP HCM.

Người lao động ở tâm dịch Bình Dương đón 900 túi an sinh

Người lao động ở tâm dịch Bình Dương đón 900 túi an sinh

Xã hội 10/09/2021, 10:55

Chuyến xe “Nghĩa tình sông Bé” do thanh niên và người dân Bình Phước thực hiện đã gửi 900 túi an sinh đến vùng dịch Bình Dương.