Người Ấn Độ thanh lý vàng kiếm sống qua ngày mùa Covid-19

Người Ấn Độ thanh lý vàng kiếm sống qua ngày mùa Covid-19

Xã hội 13/07/2021, 10:59

Người Ấn Độ thanh lý vàng, bán trang sức để kiếm sống - một bước đi cho thấy sự tuyệt vọng của họ để sinh tồn trong thời kì đại dịch hoành hành.