Người cách ly tập trung phải tự trả chi phí 80.000 đồng/ngày

Người cách ly tập trung phải tự trả chi phí 80.000 đồng/ngày

Xã hội 10/02/2021, 14:48

Vừa mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết về chi phí cách ly, khám chữa bệnh, chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19.