Chân dung người hùng oxy của Ấn Độ, dừng kinh doanh cả một nhà máy để sản xuất oxy cho người dân

Chân dung người hùng oxy của Ấn Độ, dừng kinh doanh cả một nhà máy để sản xuất oxy cho người dân

Xã hội 27/04/2021, 14:18

Anh Manoj Gupta đang nổi lên như một người hùng oxy của Ấn Độ với quyết định để máy sản xuất oxy hóa lỏng vốn dùng trong sản xuất thép của mình chuyển sang cung ứng cho bệnh viện và người dân.