Đã xác định nguyên nhân gây ra 'hố tử thần' tại Chương Mỹ, Hà Nội

Đã xác định nguyên nhân gây ra "hố tử thần" tại Chương Mỹ, Hà Nội

Đời sống 13/04/2021, 18:23

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đưa ra nhận định nguyên nhân và cách khắc phục "hố tử thần" rộng hơn 100m2 tại Chương Mỹ.