Nguyễn Sin tố CEO Phương Hằng 'thông chốt' bằng xe cấp cứu để về Sài Gòn livestream

Nguyễn Sin tố CEO Phương Hằng 'thông chốt' bằng xe cấp cứu để về Sài Gòn livestream

Ngôi sao 20/09/2021, 23:08

Mới đây, "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Sin tố CEO Phương Hằng "lợi dụng" xe cấp cứu để di chuyển từ Bình Dương về Sài Gòn livestream.