Cựu GĐ vận hành Uber Hà Nội Nguyễn Thành Việt làm CEO của Vntrip

Cựu GĐ vận hành Uber Hà Nội Nguyễn Thành Việt làm CEO của Vntrip

Kinh doanh 18/10/2021, 16:36

Ban lãnh đạo Vntrip đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Việt - cựu GĐ vận hành Uber Hà Nội làm CEO. Còn ông Lê Đắc Lâm sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cựu giám đốc Uber khởi nghiệp với ứng dụng 'chia sẻ nhà nghỉ' tiềm năng tỷ USD

Cựu giám đốc Uber khởi nghiệp với ứng dụng 'chia sẻ nhà nghỉ' tiềm năng tỷ USD

Câu chuyện kinh doanh 25/06/2020, 15:44

Cựu giám đốc trẻ của Uber đang đặt niềm tin khởi nghiệp vào ứng dụng Quickstay - “khách sạn tình một giờ” với mục tiêu hiện đại hóa thị trường lưu trú ngắn hạn, trả tiền tính theo giờ tại Việt Nam.