Đam mê chụp rác thải nhựa của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng

Đam mê chụp rác thải nhựa của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng

Khám phá 24/07/2021, 08:50

TravelMag đang thực hiện tuyến bài về thực trạng và mối nguy hiểm của rác thải nhựa ngoài môi trường và phỏng vấn nhiếp ảnh gia đi 7000 km chụp những hình ảnh rác thải - Nguyễn Việt Hùng.