Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới

Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới

Bất động sản 03/08/2022, 17:50

Ngày 3/8, tại Hội An (Quảng Nam), tạp chí bất động sản Việt Nam (Reatimes) và VIRES tổ chức Hội thảo: “Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới”.