Topic : Nhã Nhạc

Nhã Nhạc cung đình Huế - âm hưởng cổ truyền của Việt Nam

Nhã Nhạc cung đình Huế - âm hưởng cổ truyền của Việt Nam

Văn hóa 21/06/2020, 23:11

Nhã Nhạc cung đình Huế thuộc thể loại nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Đây là một loại hình âm nhạc mang tính bác học của các triều đại quân chủ Việt Nam trong suốt hơn 10 thế kỷ.