Quảng Nam: Bệnh nhân đấm bác sĩ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Quảng Nam: Bệnh nhân đấm bác sĩ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Đời sống 05/02/2021, 11:27

Nhằm phòng chống dịch Covid-19, bác sĩ đã nhắc nhở bệnh nhân N đeo khẩu trang nhưng ông không những không chấp hành còn hành hung bác sĩ.