Hàng nghìn nhân viên tàu du lịch Mỹ mắc kẹt trên biển suốt nhiều tháng

Hàng nghìn nhân viên tàu du lịch Mỹ mắc kẹt trên biển suốt nhiều tháng

Du lịch Quốc tế 10/08/2020, 16:47

Nhiều nhân viên làm việc trên các tàu du lịch Mỹ không thể vào đất liền từ tháng 3 đến nay dù tàu đã ngừng hoạt động vì Covid-19.