Ảnh du lịch tuổi đời lên đến hàng chục năm có gì đặc biệt?

Ảnh du lịch tuổi đời lên đến hàng chục năm có gì đặc biệt?

Khám phá 22/01/2022, 11:40

National Geographic lưu trữ hơn 10 triệu bức ảnh, trong đó có nhiều tư liệu quý về sự phát triển của du lịch khắp thế giới, với tuổi đời lên đến hàng chục năm.