Danh sách 19 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội được phép bán hàng ăn, uống mang về từ 12h ngày 16/9

Danh sách 19 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội được phép bán hàng ăn, uống mang về từ 12h ngày 16/9

Đời sống 15/09/2021, 22:14

Theo thống kê của CDC Hà Nội, kể từ ngày 6/9 đến nay, có 19 quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong cộng đồng. Những địa phương này sẽ được phép bán hàng ăn, uống mang về từ trưa ngày 16/9.