Topic : Niger

Cuộc sống ở quốc gia bị Covid -19 'bỏ quên'

Cuộc sống ở quốc gia bị Covid -19 'bỏ quên'

Điểm đến 22/07/2021, 11:05

Khẩu trang gần như chưa từng xuất hiện trên đường phố của Niger. Các túp lều dùng để cách ly bệnh nhân phủ đầy bụi vì nhiều tháng nay không có ca nhiễm Covid-19 nào.