Từ Hy Thái hậu cũng phải e dè nơi này ở Tử Cấm Thành

Từ Hy Thái hậu cũng phải e dè nơi này ở Tử Cấm Thành

Tri thức 08/01/2022, 06:25

Một nhân vật tầm cỡ như Từ Hy Thái hậu cũng ái ngại trước nơi này ở Tử Cấm Thành. Đây là nơi có bí ấn gì mà khiến nhiều người e dè như vậy?