Nông dân Trung Quốc livestream bán nông sản kiếm được triệu đô

Nông dân Trung Quốc livestream bán nông sản kiếm được triệu đô

Câu chuyện kinh doanh 07/07/2021, 10:33

Kiếm được hàng chục triệu đô mỗi năm, việc nông dân Trung Quốc livestream bán nông sản, trái cây... trên nền tảng TikTok trở thành xu hướng khởi nghiệp.