Chuyện đời của Á hậu Quý bà Hoàn vũ Toàn cầu Lê Hà Phương

Chuyện đời của Á hậu Quý bà Hoàn vũ Toàn cầu Lê Hà Phương

Ngôi sao 25/08/2021, 08:55

Trò chuyện với Lê Hà Phương - Á hậu Quý bà Hoàn vũ Toàn cầu 2020.