Nước giàu nhất hành tinh tính trên của cải toàn cầu là đâu?

Nước giàu nhất hành tinh tính trên của cải toàn cầu là đâu?

Điểm đến 18/11/2021, 06:00

Nơi này vượt Mỹ, trở thành nước giàu nhất hành tinh nhờ tài sản ròng tăng gấp 17 lần từ 7.000 tỷ USD lên 12.000 tỷ USD vào năm 2020.