OGC lý giải khoản đầu tư bù trừ vào công nợ phải trả 408 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán OGC) vừa có văn bản giải trình gửi Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về khoản đầu tư khác với giá trị dự phòng sau khi bù trừ công nợ các khoản phải trả là 408 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án đô thi do OGC đầu tư tại huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Phối cảnh dự án đô thi do OGC đầu tư tại huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021, OGC ghi nhận doanh thu đạt 220,3 tỷ đồng giảm 16,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 16,3 tỷ đồng giảm 87,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, OGC có khoản lỗ lũy kế khoảng 2,624 tỷ đồng, đây được xem là yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng họat động liên tục của doanh nghiệp này.

Trong kỳ kế toán, doanh thu hoạt động tài chính của OGC giảm 264,5 tỷ đồng tương đương 97,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2020 tương ứng giảm 21,4 tỷ đồng về còn 51,1 tỷ đồng.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Sunries Premium Resort & Spa Hội An do Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) thành viên của OGC đầu tư

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Sunries Premium Resort & Spa Hội An do Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) thành viên của OGC đầu tư

Liên quan đến hoạt động tài chính của OGC, cơ quan kiểm toán độc lập đã có ý kiến nhận mạnh, về khoản nợ phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai dự án đầu tư và khoản cho vay, tài sản thiếu chờ xử lý và các khoản đầu tư khác với tổng số dư nợ gốc là 1,039 tỷ đồng, số dự phòng gần 296 tỷ đồng, giá trị thuần của tài sản sau bù trừ số dư nợ phải trả và trích lập dự phòng hơn 408 tỷ đồng.

Theo kiểm toán AFC Việt Nam do không thể thu tập được đầy đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi hay khả năng tiếp tục thực hiện để mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản tiền hay các thủ tục thay thế để đánh giá các giá trị dự phòng cấn phải trích lập.

Dự án chung cư Starcity Lê Văn Lương của Tập đoàn Đại Dương

Dự án chung cư Starcity Lê Văn Lương của Tập đoàn Đại Dương

Ngoài ra, kiểm toán AFC Việt Nam, thành viên của Tập đoàn PKF quốc tế đã đưa ra lưu ý liên quan đến Công ty con – Công ty CP khách sạn và dịch vụ OCH đã có văn bản của các Cơ quan chức năng về việc tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho tặng, cầm cố thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất…) của lô đất 45 – 1, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội.

Mới đây, OGC đã có công văn số 74/2021/CV – OGC gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giải trình các ý kiến của kiểm toán ngoại trừ, của kiểm toán viên liên quan đến khả năng thu hồi cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản nợ phải thu, tài sản thiếu chờ xử lý và các khoản đầu tư khác với giá trị dự phòng sau khi bù trừ với các khoản công nợ phải trả là 408 tỷ đồng ( số dư nợ gốc 1.039 tỷ đồng, số đã dự phòng 295,6 tỷ đồng).

Theo OGC, Công ty đang thực hiện việc tái cơ cấu các khoản mục đấu tư và công nợ, thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tìm kiếm đối tác bán các khoản nợ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã phê duyệt nhằm thu hồi tối đa các tài sản để giảm, xóa bỏ các ý kiến ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Đaị diện của OGC cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bênh Covid -19 ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu tài chính một số khoản đầu tư, phương án xử lý một số khoản công nợ phải thu và thực hiện các phương án khác nhau để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên vẫn đạt được lợi nhuận dương trong thời gian qua giảm dần số lỗ lũy kế của công ty.

>> Đọc tin mới nhất hôm nay

Bài liên quan