Topic : ống tay áo

Vì sao ‘các cụ’ để đồ trong ống tay áo cổ trang rộng đủ để ‘gió lùa’ nhưng đồ thì không rơi?

Vì sao ‘các cụ’ để đồ trong ống tay áo cổ trang rộng đủ để ‘gió lùa’ nhưng đồ thì không rơi?

Cẩm nang - Kiến thức 10/05/2021, 14:25

Nếu thường xem các bộ phim cổ trang Hàn Quốc, Trung Quốc, bạn sẽ thường nhìn thấy hình ảnh người xưa cất mọi đồ vật quan trọng vào trong ống tay áo.