Topic : Petrolimex

Vietnam Airlines lỗ 7.474 tỷ, Petrolimex lỗ 1.360 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Vietnam Airlines lỗ 7.474 tỷ, Petrolimex lỗ 1.360 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Câu chuyện kinh doanh 30/07/2020, 09:20

Sáu tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.