Pew Pew trải lòng về chuyện phải bán xe máy để trả nợ và câu nói gây sốc của người em Linh Ngọc Đàm

Pew Pew trải lòng về chuyện phải bán xe máy để trả nợ và câu nói gây sốc của người em Linh Ngọc Đàm

Giải trí 18/06/2021, 20:03

Không thể nghĩ rằng một đại gia như Pew Pew lại có khoảng thời gian khó khăn đến vậy.