Cách phân loại khách sạn của Tổ chức Du lịch Thế giới

Cách phân loại khách sạn của Tổ chức Du lịch Thế giới

Cẩm nang - Kiến thức 11/06/2021, 13:43

Thực ra, có đến 9 cách phân loại khách sạn, theo Tổ chức Du lịch Thế giới công bố. Bạn biết được bao nhiêu hình thức thuộc 9 loại hình này?