Travel blogger Việt Nam đầu tiên chính thức hợp tác với Tổng cục Du lịch Thái Lan

Travel blogger Việt Nam đầu tiên chính thức hợp tác với Tổng cục Du lịch Thái Lan

Điểm đến 30/09/2021, 10:24

Tổng cục Du lịch Thái Lan lần đầu chính thức ký hợp tác cùng Tùng Chill - travel blogger Việt Nam nhằm quảng bá nền du lịch Thái Lan trong "bình thường mới".