Du lịch tỉnh Ninh Thuận dưới phân tích SWOT (2)

Du lịch tỉnh Ninh Thuận dưới phân tích SWOT (2)

Thống kê 13/06/2021, 07:40

Tiếp nối bài trước, bài viết sau tiếp tục phân tích du lịch tỉnh Ninh Thuận dưới 2 góc độ tiếp theo: Cơ hội và thách thức mà tỉnh đang đối diện.