Tại sao quan lại triều Thanh phất hai ống tay áo khi diện kiến vua?

Tại sao quan lại triều Thanh phất hai ống tay áo khi diện kiến vua?

Văn hóa 26/10/2021, 07:25

Khi yết kiến vua, các quan đại thần triều Thanh thường phất hai ống tay áo. Tuy nhiên, hành động này không hề vô nghĩa, mang tính kiểu cách.