Sạc điện thoại bằng quần áo - tương lai mới của nhân loại?

Sạc điện thoại bằng quần áo - tương lai mới của nhân loại?

Tri thức 15/09/2021, 10:57

Không còn lỉnh kỉnh, kéo lê các thiết bị sạc là điều khả thi khi một nhóm các nhà khoa học vừa tìm ra cách giúp bạn sạc điện thoại bằng quần áo.