Philippines nối lại du lịch, miễn cách li đối với du khách đã tiêm đủ

Philippines nối lại du lịch, miễn cách li đối với du khách đã tiêm đủ

Tin tức 29/01/2022, 07:00

Philippines sẽ mở cửa với du khách đã tiêm vắc xin đầy đủ, bỏ các quy định cách ly.