Phong Nha được tạp chí Mỹ bầu chọn là điểm đến của năm 2022

Phong Nha được tạp chí Mỹ bầu chọn là điểm đến của năm 2022

Thiên nhiên 18/12/2021, 16:59

Phong Nha - 'bảo ngọc' của tỉnh Quảng Bình - xuất hiện trên tạp chí du lịch uy tín ở Mỹ trong hạng mục những điểm đến của năm 2022.