Topic : phong sat

Sau tin 'phong sát', công ty của Ngô Diệc Phàm lập tức 'bay màu'

Sau tin 'phong sát', công ty của Ngô Diệc Phàm lập tức 'bay màu'

Ngôi sao 21/07/2021, 14:01

Công ty của Ngô Diệc Phàm được phát hiện đã khóa kín cửa, bên trong dọn sạch sẽ.